در قسمت پایانی از آموزش تجمیع وایرلس اکسس پوینت ها در میکروتیک ، به روشی دیگر برای اشتراک وایرلس VLAN ها از طریق Virtual SSID های میکروتیک ، پرداخته شده است.در پایان نیز ضمن بررسی روش های تشریح شده ، روش توصیه شده نهایی معرفی خواهد شد.

با ما همراه باشید...

مطابق با قسمت قبلی این آموزش ، سناریو به صورت ذیل بود :

برای پیاده سازی سناریو فوق ، سه روش ذیل ارائه گردید:

روش 1: استفاده از  vlan-filtering bridge و wireless vlan-mode

روش 2: ایجاد 2 عدد Bridge مجزا

روش 3: استفاده از یک Bridge و wireless vlan-mode

حال به تشریح روش سوم می پردازم:

      جهت پیاده سازی این روش از مفهوم VLAN بصورت کامل هم برای پورت های اینترفیس فیزیکی کابلی و هم برای پورت های اینترفیس وایرلس حقیقی و مجازی ، استفاده می کنیم.4 عدد ویلن بازای هریک از اینترفیس های ذکر شده ساخته و همه آنها را عضو Bridge می کنیم.

1- همانند روش های قبل ، ابتدا Security profile  ها را ساخته و سپس تنظیمات اینترفیس وایرلس فیزیکی را اعمال می کنیم. اینترفیس وایرلس مجازی را ساخته و برای هر کدام در این روش به دلیل استفاده از یک بریج ، vlan id و use tag را به عنوان vlan mode انتخاب می نماییم:

2- در این مرحله 4 عدد اینترفیس VLan به Interface  هایمان اضافه می کنیم. دو عدد ویلن بازای ویلن های 111 و 222 و دو عدد ویلن بازای اینترفیس های وایرلس حقیقی و مجازی:

اینترفیس vlanبازای wlan1- اینترفیس vlan بازای wlan2

اینترفیس های ویلن مورد نیاز:


3- ابتدا با تنظیمات پیش فرض یک عدد bridge ساخته (Bridge >Add>OK) و در این مرحله هر 4 عدد اینترفیس ویلن را به تنها bridge مان اضافه می کنیم:

کار تمام است!

نتیجه گیری:

       هر سه روش ذکر شده ، سبب پیاده سازی سناریو مورد نظرشده و ما را به هدف می رسانند.نسخه RouterOS v6.41  به ما امکان استفاده از ویژگی هایی نظیر فورواردینگ لایه 2 ای و همچنین تگ گذاری Vlan ها را میدهد.در روش 2 ممکن است در مورد پروتکل RSTP و همچنین سایر پروتکل های RouterOS 6.41 برخی مشکلات و ناسازگاری ها بوجود بیاید. بنابراین استفاده از روش نخست به جای این روش توصیه میگردد.همچنین دقت کنید در روش های 1 و 3 حتما می بایست use tag در vlan mode انتخاب گردد.


موفق باشید.