در قسمت نخست آموزش تجمیع وایرلس اکسس پوینت ها ،به معرفی سناریو و روشی جهت طراحی و پیاده سازی یکی از قابلیت های مفید و مهم میکروتیک در حوزه وایرلس پرداخته شد. در ادامه این آموزش به معرفی روشی دیگر جهت پیاده سازی همان سناریو می پردازم.جهت پیاده سازی روش نخست از قابلیت های میکروتیک نظیر vlan filtering و vlan mode استفاده شد . در روش دوم ، پیاده سازی را با استفاده از ایجاد دو نوع بریج مجزا انجام خواهیم داد.

با ما همراه باشید:


لیست روش ها به قرار ذیل است:

روش 1: استفاده از  vlan-filtering bridge و wireless vlan-mode

روش 2: ایجاد 2 عدد Bridge مجزا

روش 3: استفاده از یک Bridge و wireless vlan-mode
روش 2: ایجاد 2 عدد Bridge مجزا

      در این روش ، از دو بریج مجزا جهت پیاده سازی استفاده شده است. با توجه به مفهوم لایه 2 ای بریج ، در ابتدای کار به احتمال زیاد ،- این سلوشن جهت پیاده سازی به ذهن خواهد رسید . در انتهای این آموزش به معرفی تک تک روش ها و مزایا - معایب هر یک خواهیم پرداخت.

1- در ابتدا برای اینترفیس های وایرلس میکروتیک ،Security profile ایجاد می نماییم.پس از آن دو اینترفیس wlan به نام های wlan1 و wlan2 ایجاد میکنیم:

موارد ذیل بایستی در مورد هر اینترفیس وایرلس تنظیم گردد :

  • نام هر اینترفیس که در مثال ما wlan1 برای اینترفیس اصلی و wlan2 برای اینترفیس مجازی انتخاب شده است.
  • mode هر اینترفیس که روی ap -bridge تنظیم شده است.
  • security profile و SSID نیز که لازمه هر اینترفیس وایرلسی است.

دقت کنید: در این روش که برای تفکیک هر vlan از یک Bridge مجزا می خواهیم استفاده کنیم ، vlan id را وارد نکرده و همچنین گزینه مهم VLAN Mode بایستی بصورت no tag تنظیم گردد.


2- در این مرحله بایستی تنظیمات ذیل اعمال گردد :

  • ایجاد اینترفیس های vlan بر روی پورتی از میکروتیک که به پورت ترانک سویچ متصل است.(پورت eth2در مثال ما)
  • ایجاد Bridge و درج vlan ها به عنوان پورت های هر بریج
  • درج اینترفیس های wlan در هر بریج بهمراه vlan  های درج شده در مرحله قبل

دقت کنید: نیاز به درج پورت فیزیکی در Bridge نبوده و از طریق vlan ساخته شده به پورت فیزیکی متصل خواهیم شد.

ایجاد vlan ها  بر روی اینترفیس فیزیکی ترانک شده:ایجاد bridge ها:


دقت کنید : در این پیاده سازی Vlan Filteringبازای بریج ها فعال نشده است. نام بریج را انتخاب نموده و OK کنید.

در این مرحله پورت ها را به Bridge اضافه می کنیم: پورت vlan و پورت wlan متناظر:

درج vlan111 و wlan 1 در bridge1:


درج wlan2 و vlan 222 در bridge2:

وضعیت نهایی پورت های Bridge به صورت ذیل خواهد بود :


کار تمام است!...

        دو Bridge مختلف ایجاد نموده (همانند دو سویچ مستقل) و هر کدام از آنها را به دو پورت مختلف ، متناظر با vlan مربوطه ، متصل کرده ایم. هر bridge را متصل به یک اینترفیس وایرلس wlan کرده و به این طریق ، دو شبکه از همکدیگر تفکیک شده است.

در قسمت بعدی این آموزش ، ضمن معرفی روشی جدید برای پیاده سازی تجمیه وایرلس ها ، به مقایسه سه روش خواهیم پرداخت.سربلند باشید.