مجموعه مقالات ، آموزش ها ، مستندات و دانلود های مفید حوزه فناوری اطلاعات و مهندسی زیر ساخت و شبکه با موضوعات گوناگون

دانلود مجموعه منابع درس مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری - قسمت دوم
دانلود مجموعه منابع درس مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری - قسمت اول